Design thinking Generation Z (DTGZ)

DTGZ, voor bedrijven met een toekomst gerichte visie

de eerste stappen van een lange reis


Ons verhaal: een groep studenten en starters die werken aan het oplossen van problemen en vraagstukken bij bedrijven vanuit het perspectief van een jonge generatie millenials en Generation Z. Langer bestaande problemen en vraagstukken bekijken vanuit een nieuwe bril.

Wat is design thinking?

Design thinking is een benadering die wordt gebruikt voor praktische en creatieve probleemoplossingen. Het is sterk gebaseerd op de methoden en processen die ontwerpers gebruiken (vandaar de naam), maar het is eigenlijk geëvolueerd uit een reeks verschillende gebieden – waaronder architectuur, engineering en business. Design thinking kan ook op elk gebied worden toegepast.

Design thinking is extreem gebruikersgericht. Het richt zich in de eerste plaats op de mens, probeert de behoeften van mensen te begrijpen en met effectieve oplossingen te komen om aan die behoeften te voldoen. Het is wat wij een oplossingsgerichte benadering van probleemoplossing noemen.

De vier principes van Design Thinking

ongeacht de context, alle ontwerpactiviteiten zijn sociaal van aard en elke sociale innovatie zal ons terugbrengen naar het ‘mensgerichte gezichtspunt’.

Ambiguïteit is onvermijdelijk en kan niet worden verwijderd of vereenvoudigd. Experimenteren op de grenzen van je kennis en kunnen is cruciaal om anders te kunnen kijken.

Alle ontwerpen zijn herontwerpen. Hoewel technologie en sociale omstandigheden kunnen veranderen en evolueren, blijven de fundamentele menselijke behoeften onveranderd. We herontwerpen in wezen alleen de middelen om aan deze behoeften te voldoen of de gewenste resultaten te bereiken.

door ideeën tastbaar te maken in de vorm van prototypes kunnen ontwerpers ze effectiever communiceren.

Fases

Empathie vormt het kritische uitgangspunt voor Design Thinking. De eerste fase van het proces wordt besteed aan het leren kennen van de gebruiker en het begrijpen van de wensen, behoeften en doelstellingen. Dit betekent mensen observeren en ermee omgaan om ze op psychologisch en emotioneel niveau te begrijpen. Tijdens deze fase probeert de ontwerper zijn aannames opzij te zetten en echte inzichten over de gebruiker te verzamelen.

De tweede fase in het Design Thinking-proces is gewijd aan het definiëren van het probleem. Je verzamelt al je bevindingen uit de empathiefase en begint ze te begrijpen: tegen welke moeilijkheden en barrières lopen je gebruikers aan? Welke patronen zie je? Wat is het grote gebruikersprobleem dat jouw team moet oplossen? Aan het einde van de definieerfase heb je een duidelijke probleemstelling. De sleutel hier is om het probleem op een gebruikersgerichte manier in te kaderen; in plaats van te zeggen “We moeten …”, formuleer het in termen van de gebruiker: “Gepensioneerden in de Bijlmer moeten …”

Als je het probleem eenmaal onder woorden hebt gebracht, kun je beginnen met het bedenken van oplossingen en ideeën – wat ons bij fase drie brengt.

Met een goed begrip van de gebruikers en een duidelijke probleemstelling in gedachten, is het tijd om aan mogelijke oplossingen te gaan werken. De derde fase in het Design Thinking Proces is waar de creativiteit plaatsvindt, en het is cruciaal om erop te wijzen dat de ideation-fase een beoordelingsvrije zone is! Designers houden ideation-sessies om zoveel mogelijk nieuwe invalshoeken en ideeën te bedenken. Er zijn veel verschillende soorten ideevormingstechnieken die ontwerpers kunnen gebruiken, van brainstormen en mindmapping tot bodystorming (rollenspelscenario’s) en provocatie  (een extreme laterale denktechniek die de ontwerper ertoe brengt gevestigde overtuigingen ter discussie te stellen en nieuwe opties en alternatieven te verkennen). Tegen het einde van de ideevormingsfase beperk je het tot een paar ideeën waarmee je verder kunt gaan.

De vierde stap in het Design Thinking Proces draait om experimenteren en het omzetten van ideeën in tastbare producten. Een prototype is in feite een verkleinde versie van het product waarin de mogelijke oplossingen zijn verwerkt die in de vorige fasen zijn geïdentificeerd. Deze stap is essentieel om elke oplossing op de proef te stellen en eventuele beperkingen en gebreken aan het licht te brengen. Tijdens de prototypefase kunnen de voorgestelde oplossingen worden geaccepteerd, verbeterd, opnieuw ontworpen of afgewezen (afhankelijk van hoe ze het in prototypevorm doen).

Als je het probleem eenmaal onder woorden hebt gebracht, kun je beginnen met het bedenken van oplossingen en ideeën – wat ons bij fase drie brengt.

Na prototype-fase komen gebruikerstesten. Het is belangrijk om hierbij op te merken dat dit zelden het einde is van het Design Thinking Proces. In werkelijkheid leiden de resultaten van de testfase je vaak terug naar een vorige stap, die de inzichten geeft die je nodig hebt om de oorspronkelijke probleemstelling te herdefiniëren of om met nieuwe ideeën te komen waar je nog niet eerder aan hebt gedacht.

Wat zijn de voordelen van Design Thinking?

Er zijn veel voordelen aan het gebruik van een Design Thinking-benadering – of dit nu in een zakelijke, educatieve, persoonlijke of sociale context is.

  • Design Thinking bevordert in de eerste plaats creativiteit en innovatie. Als mensen vertrouwen we op de kennis en ervaringen die we hebben verzameld om onze acties te onderbouwen. We vormen patronen en gewoonten die, hoewel nuttig in bepaalde situaties, onze kijk op dingen kunnen beperken als het gaat om het oplossen van problemen. In plaats van dezelfde beproefde methoden te herhalen, moedigt Design Thinking ons aan om onze oogkleppen te verwijderen en alternatieve oplossingen te overwegen. Het hele proces leent zich voor het uitdagen van aannames en het verkennen van nieuwe wegen, oplossingen en ideeën.
  • Design Thinking wordt vaak genoemd als de gezonde middenweg voor het oplossen van problemen: het is niet volledig doordrenkt van emotie en intuïtie, en het is ook niet alleen afhankelijk van analyse, wetenschap en rationaliteit. Het gebruikt een mengsel van beiden. DT biedt een middenweg tussen harde wetenschap en inlevingsvermogen in de betreffende doelgroep.
  • Een ander groot voordeel van Design Thinking is dat het de mens centraal stelt. Door zo sterk te focussen op empathie, moedigt het bedrijven en organisaties aan om rekening te houden met de echte mensen die hun producten en diensten gebruiken – wat betekent dat ze veel meer kans hebben om het doel te bereiken als het gaat om het creëren van zinvolle gebruikerservaringen. Voor de gebruiker betekent dit betere en nuttigere producten die het leven daadwerkelijk verbeteren. Voor bedrijven betekent dit tevreden klanten en een krachtiger bedrijfsresultaat.

Ons aanbod

Facilitation:

  • Het faciliteren van denktankbijeenkomsten en Design Thinking Methodes in samenspel met de raad van toezicht, bestuur, management afdeling.
  • Dit houdt in dat over een periode van 4 weken 3 bijeenkomsten worden georganiseerd van ongeveer 3,5 uur waarin verschillende opdrachten worden uitgevoerd door alle teamleden van het management team om tot een creatieve en praktisch realiseerbaar idee of oplossing te komen.
  • Tarief €359,99 per event 

Consultancy:

  • DTGZ biedt directe consultancy ondersteuning aan bedrijven betreft consumenten gedrag en alternatieve probleem oplossingen.
  • Tarief €75,00 per uur (eerste consult is kostenvrij)

Research

  • DTGZ biedt een onderzoeksteam aan, voor een periode van 3-6 maanden. Hierbij wordt een marktonderzoek uitgevoerd, aangevuld met een onderzoeksrapport, adviesverslag en aanbevelingen met betrekking tot de onderzoeksvraag.
  • Tarief: in overleg