CYVITAS

“Fighting big problems by solving small ones”

About


Cyvitas gelooft in het betrekken van gedreven wo-studenten bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van ouderenzorg en armoedepreventie. Zo werken wij aan het slaan van een brug tussen wetenschappelijk onderwijs en de praktijk, en proberen we een nieuwe generatie beleidsmakers, managers en ondernemers vroegtijdig kennis te laten maken met het maatschappelijke problemen.


Studenten

Wat houdt een ECT in?
Een (extra) curriculair traject (ECT) is een leuke en uitdagende manier om aan je professionele netwerk en skills te werken.

Junior traject (3 maanden)
Tijdens een juniortraject ga je vanuit een onderzoek naar de oplossing toe werken in 3 maanden tijd. Per week ben je ongeveer 12 tot 16 uur per week bezig. Aan het eind van dit traject presenteer je het prototype van de oplossing aan de doelgroep, zorgmanagers, directeuren en ondernemers.

Senior traject (5 maanden)
Een seniortraject gaat net een stap verder dan het juniortraject. Tijdens een seniortraject ga je dieper in op de oplossing. Je gaat namelijk proberen de oplossing ook daadwerkelijk te realiseren. Een seniortraject is intensiever: namelijk 16 tot 24 uur per week. Dit traject is vooral bedoeld voor (scriptie)stages en starters.

Let op: je kan beiden trajecten koppelen aan je studie (d.m.v. stage) of aan profileringspunten. Voor meer informatie: stuur een mail naar [email protected]

Voor het geld moet je het niet doen, voor jezelf wel.

Een ECT bestaat uit de volgende 3 onderdelen:

Je gaat met een interdisciplinair team werken aan een oplossing voor een vraagstuk binnen de zorg. Wat deze thema’s/vraagstukken zijn kan je vinden onder het kopje ‘thema’s’. Hoe ziet dit eruit?

1. Doelgroeponderzoek
Je gaat in gesprek met de doelgroep waar je vraagstuk over gaat. Dit houdt in dat je met je team in kaart probeert te brengen wat de doelgroep precies ervaart. Waar loopt deze groep (binnen jouw vraagstuk) precies tegenaan?

2. Design thinking methodieken
 Je hebt inmiddels een duidelijk beeld bij het probleem van jouw doelgroep. Voor dit pijnpunt ga je proberen een oplossing te vinden. Aan de hand van de volgend tools werk je met je team (tijdens de events) van een vraagstuk naar een oplossing:

Problem Tree: hierbij ga je het probleem duidelijk in kaart brengen. Wat is daadwerkelijk het probleem, en wat de zijn de oorzaken en gevolgen van dit probleem?

– Denktanksessies/brainstorm:
Bij dit onderdeel ga je opzoek naar de mogelijkheden die er zijn wat betreft de oplossingen. Je gaat kijken naar oplossingen (producten) die al voor een soortgelijk probleem bestaan (wat wordt er in het buitenland gedaan? Wat wordt er in andere sectoren gedaan?). Vervolgens ga je met je team opzoek naar mogelijke nieuwe kansen. Bij dit onderdeel kijkt er zowel iemand met een zorgachtergrond als een technische achtergrond mee.

MVP (Minimum Viable Product), ook wel prototype genoemd. Tijdens dit onderdeel ga je de eerste versie van de oplossing uitwerken. Dit hoeft nog niet perfect te zijn. Een MVP is een product dat getoond kan worden aan de potentiële gebruiker. Je gaat met je team opzoek naar feedback vanuit de doelgroep. Aan de hand van deze feedback, ga je proberen het product zo goed mogelijk te verbeteren, en (nog beter) te laten aanslaan op de wensen van de beoogde gebruiker van jullie oplossing.

Door deze 3 onderdelen uit te voeren, gaan we gericht opzoek naar een kleine, maar haalbare oplossing voor de het probleem waar de doelgroep tegen aanloopt.

Bij dit onderdeel ga je aan de slag met het uitbouwen van een relevant en professioneel netwerk. Maandelijks zal je een diepte-interview afnemen bij een zorgdirecteur, beleidsmedewerker (vanuit de gemeente), ondernemer of CEO. Bij aanmelding van het traject, geef je aan met wie je graag in gesprek zou willen gaan. De begeleiders van Cyvitas gaan vervolgens opzoek naar de beste match.

Bij dit onderdeel ga je bij een ouderenzorginstelling praktische zorg aan bed leveren. Dit houdt in ADL-ondersteuning (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen). Voorafgaand aan het traject krijg je hiervoor een zorgtraining aangevuld met een medicatietraining.

Gedurende het zorgtraject, houd je een werkproces bij. Dit houdt in dat je gaat analyseren waar je als zorgverlener tegen aan loopt. Aan de hand van de observaties die je hebt opgedaan, ga je een (fictief) alternatief beleidsstuk schrijven. Hierin beschrijf je kort waar je denkt dat het huidige zorgbeleid eventueel aangevuld/aangepast zou kunnen worden voor bijvoorbeeld zorgverleners.


Voor zorgorganisaties

betekent dit betaalbare ondersteuning door zorgtrainees met een patiëntgerichte blik. Aanvullend kan er onderzoek worden gedaan naar oplossingen voor knelpunten die u als (zorg) organisatie ervaart. Wij staan open voor ideeën en denken graag met u mee over een gepaste oplossing.

  • Focusteam
    Onderzoek, innovatie en implementatie
  • Zorgtrainees
    Praktische zorgondersteuning


Contact

T: +316 177 46 103
KVK: 68711956
Email: [email protected]